Jarmo Lautamäki

Puolustan ihmisten ja eläinten oikeuksia lain säätämillä mahdollisuuksilla. Ihminenkin on eläin. Luonnon tasapaino saadaan aikaan harkitsemalla huolellisesti petoeläinten kaatolupien myöntämistä. Kannanhoidollisen metsästyksen perusteita on tarkasteltava huolellisesti eikä kaatolupia saa myöntää heppoisin perustein. Petoeläimet hoitavat tehokkaasti ja luonnollisesti työtään eläinkannan harventamisessa ja kestävien kantojen ylläpitämisessä.

Koko elämänsä tälle maalle antaneille vanhuksille on järjestettävä hyvä loppuelämä siinä vaiheessa kun ihminen ei enää kykene asumaan omassa kodissaan ilman avustusta. Olemme paljon velkaa ihmisille jotka eivät välttämättä edes ymmärrä tai halua hakea apua.